ประวัติ บริษัท

ประวัติความเป็นมา

          Entrust Property Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เราเริ่มดำเนินธุรกิจในฐานะนิติบุคคลของผู้บริหารคอนโดมิเนียมในชื่อ “นิติบุคคลของ ดิ เออร์เบิน คอนโดมิเนียม พัทยา” เป็นครั้งแรก จากนั้นขยายธุรกิจให้เติบโตด้วยความภักดีและการบริการที่รวดเร็ว จนกระทั่งในปี 2557 เราได้จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็น บริษัทจำกัด ชื่อ เอ็นทรัส พร๊อพเพอร์ตี้ ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2557 ถึงปัจจุบัน