ประวัติ บริษัท

ประวัติความเป็นมา บริษัทเอ็นทรัส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท เอ็นทรัส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (Entrust Property Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2558 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริการ ทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ อีกทั้งให้คำปรึกษาในการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสร้างความพึงพอให้ให้มากที่สุด

รายละเอียดบริษัท

บริษัทเอ็นทรัส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด  ได้จดทะเบียน บริษัทฯ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็น “บริษัทจำกัด”ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2557 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 305/3 หมู่ 10 ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี 20150

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพ และมาตรฐานในงาน บริหารจัดการอาคารชุด เพื่อส่งมอบงานบริการที่ดี เจ้าของร่วมเกิดความไว้วางใจในการบริหารของบริษัท

พันธกิจ

  1. ช่วยส่งเสริมแบรนด์ รักษาฐานรายได้เดิม ขยายฐานการบริหารอย่างต่อเนื่อง
  2. เจ้าของร่วมได้รับบริการที่ดีเสมือนเป็นคนสำคัญ มีความพึงพอใจในการใช้บริการและได้รับประสบการณ์ที่ดี เมื่อมาติดต่อสำนักงานนิติบุคคล
  3. สร้างมาตรฐาน และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ
  4. กำหนดคอร์สการอบรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน